REKLAMA

Uświadamiamy klientom zalety marki. wprowadzamy ją na rynek, albo przypominamy o jej istnieniu przy pomocy dowolnych nośników atl i btl. równie chętnie sięgamy po ulotki, spoty radiowe lub tv, jak i po reklamy prasowe, internet czy outdoor – w zależności od przyzwyczajeń grupy docelowej.

2e52dc