UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 24 listopada 2017 roku w Agencja M Promotion zorganizowała szkolenie dla firmy z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa na rynek perspektywistyczny Stanów Zjednoczonych. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Obejmowało  zagadnienia dotyczące: charakterystyki rynku USA, specyfiki wymiany handlowej, polskich firm na rynku USA, strategii ekspansji na rynek USA, barier handlowych oraz regulacji działających na rynku, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w USA, kanałów komunikacji, działań marketingowych oraz kultury biznesowej na rynku USA.