FORUM GOSPODARCZE

W dniu 6 września odbyło się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze.  W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przestawiciele władz, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz polscy oraz kazachscy przedsiębiorcy.

Wydarzenie miało na celu zaciśnięcie więzi na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej oraz kulturalnej.