POLACY W HANOI

Dnia 14 kwietnia 2015 roku w  odbyła się konferencja Made in Poland – cooperation oppotunities for Vietnamese companies prezentująca polski potencjał eksportowy oraz perspektywy współpracy w ramach branż: spożywczej oraz produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Uczestnicy konferencji – przedstawiciele wietnamskich firm, stowarzyszeń biznesowych i mediów mieli możliwość skosztowania polskich specjalności podczas krótkiej degustacji.

Konferencja odbyła się w Hotelu Intercontinental Westlake w Hanoi. Po uroczystym przywitaniu audytorium, swoimi wystąpieniami konferencję uświetnili goście honorowi: Wiceminister Gospodarki RP Pani Grażyna Henclewska, Ambasador RP w Wietnamie Pani Barbara Szymanowska oraz Wiceminister Gospodarki w Rządzie Wietnamu Pan Ho Thi Kim Thoa. Konferencję moderował Pierwszy Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Shanghaju Pan Andrzej Pieczonka.

W roli prelegentów,ekspertów od wybranych gałęzi polskiej gospodarki wystąpili: Pan Zygmunt Śmiejek –  Dyrektor d/s Mechanicznej Przeróbki Surowców Mineralnych, przedstawiciel KOPEX SA, Pani Anna Dominiczak – Menadżer Sprzedaży w regionie Południowo Wschodniej Azji, przedstawicielka Famur SA, Doktor Piotr Małkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Geomechaniki AGH w Krakowie, Pan Piotr Kondraciuk – Dyrektor Departamentu Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego oraz Pan Jerzy Henke – Prezes Zarządu Abplanalp Consulting, specjalista w branży rolno-spożywczej, rolniczej oraz przemysłu elektro-maszynowego.

W konferencji wzięło udział ponad stu przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji branżowych i rządowych. Po wystąpieniach i panelu dyskusyjnym odbyły się spotkania networkingowe, dające możliwość zapoznania się z ofertą blisko dwudziestu polskich przedsiębiorców, którzy przybyli na konferencję do Hanoi w ramach misji gospodarczej.

Konferencja była jednym z działań promujących w ramach Programu Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach i zorganizowana została w ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Shanghaju.