Z SUKCESEM W INDIACH!

DELHI TO DRUGA CO DO WIELKOŚCI (PO MUMBAJU) AGLOMERACJA W INDIACH, W KTÓREJ PRZEZ TYSIĄCLECIA NABUDOWANO PO SOBIE I OBOK SIEBIE – SIEDEM MIAST. DZIŚ JEST ONO CENTRUM PRZEMYSŁU I KULTURY CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WIELOMA MUZEAMI I ZABYTKAMI.

PODCZAS MISJI GOSPODARCZEJ W LUTYM 2013 ROKU POLSCY PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCY W BRANŻOWYM PROGRAMIE PROMOCJI MIELI OKAZJĘ ZAPOZNAĆ SIĘ NIE TYLKO Z BOGATĄ KULTURĄ INDII, ALE PRZEDE WSZYSTKIM Z POTENCJAŁEM GOSPODARCZYM BRANŻY OCHRONY I ZACHOWANIA ZABYTKÓW.

ZWIEŃCZENIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BRANŻOWEGO PROGRAMU PROMOCJI OCHRONY I RENOWACJI ZABYTKÓW W 2013 ROKU BYŁA KOLEJNA MISJA GOSPODARCZA, W GRUDNIU 2013 DO NEW DELHI POŁĄCZONA Z SEMINARIUM „POLAND CARES! – NEW TECHNOLOGIES USED BY POLISH COMPANIES AND PROSPECTS FOR POLISH-INDIAN COOPERATION”.

POLSKIE FIRMY SKORZYTAŁY Z OKAZJI NAWIĄZANIA KONTAKTÓW NA ROKUJĄCYM, PERSPEKTYWICZNYM RYNKU.