MADE IN POLAND! NEW DELHI

w związku z realizacją programu aktywizacja eksportu na wybranych rynkach, dnia 12 grudnia 2014 roku w new delhi odbyła się pierwsza konferencja made in poland – cooperation oppotunities for indian companies prezentująca polski potencjał eksportowy oraz perspektywy współpracy w ramach branż: spożywczej, it oraz produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. po degustacji polskich specjalności i uroczystym przywitaniu audytorium, swoimi wystąpieniami konferencję uświetnili goście honorowi: minister jerzy witold pietrewicz, ambasador polski w indiach tomasz łukaszuk oraz sekretarz rządu indyjskiego amitabh kant.