ST.PETERSBURG

W dniach 3-4 grudnia 2014 w St. Petersburgu odbyła się konferencja poświęcona powojennej odbudowie miast Europy. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z rosyjskim partnerem KGIOP. Dzięki uprzejmości władz Petersburga polscy specjaliści wśród nich m. in. Dr Marek Barański (architekt), Ewa Parandowska (archeolog), Zenon Zabagło (architekt), Antonii Oleksicki (historyk, zastępca Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) a także dr Małgorzata Doroz-Turek (architekt, wykładowczyni Politechniki Świętokrzyskiej) mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z zakresu prac konserwatorskich wykonywanych w m. in w powojennej Warszawie, ale także w Kielcach, Gdańsku i Białymstoku.

Wydarzenie zgromadziło ekspertów ochrony zabytków z całej Europy (krajów tj. Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Ukraina, Niemcy, Hiszpania) pozwalając na zawarcie nowych kontaktów, przede wszystkim jednak stanowiąc platformę wymiany doświadczeń. Jej wspólnym mianownikiem była dbałość i szacunek względem zabytków, na których swoje znaczące piętno odcisnęła trudna historia Europy.

Spotkanie specjalistów w Petersburgu było trzecim z kolei tego typu działaniem. Stanowiło jednocześnie ostatni akt realizowanego w ramach Branżowego Programu Promocji cyklu konferencji.